Törebodabåge

HUR EN TÖREBODABÅGE BLEV TVÅ!?

 

Historien upprepar sig, har det sagts, vilket jag kan skriva under på, och bekräfta flerfaldigt – både genom tidigare nämnda bygget av de båda Liebherr-kranarna, i skalorna  1:72-, resp. 1:40 i nämnd ordning, samt ifråga om nedan-stående, fritt omskrivna  s.k. Töreboda-bågar, i skalorna 1:72, resp. 1:144. Håll tillgodo, den som är intresserad…..!?

3b. Törebodabåge aa. med Lansen (foto A. Kardbom )

Törebodabåge i skala 1:72. Foto av A.Kardbom.

 

Dessa kom att byggas på initiativ av en av våra nestorer, Kent Runfors, som kände till både mitt tidigare scratchande, och mitt intresse för vårt  Svenska Flygvapen i modellskala, och således ganska tidigt i mitt IPMS-medlemskap kom med förslaget att bygga just en Töreboda-båge, och samtidigt försåg mej med en måttsatt 72-skalig skiss av densamma! Jag var väl något tveksam först, men fann det ändå intressant och antog utmaningen, och många av er har tidigare sett min första “båge” i papp, och i 72-skalan, vilken numera är skänkt till Aeroseum, och kan ses där,  men så även på bilden här ovan, med en S 32 C Lansen under dess tak!

 

Men en ny – av plastark och i halva skalan (1:144) – har kommit till, och även där med ´tillhörande fågel i boet´ (en Viggen), samt markpersonal o. andra detaljer. Och för den som vill efterfölja exemplet, kan sägas att både papp- och plastark finns att köpa i lämpliga tjocklekar och mönster, och skisser och mått på en sådan torde kunna erhållas både via Flygvapenmuseum Malmen i Linköping och (troligtvis!?) även via Aeroseum uppe vid gamla Säve!? Eller så kan ni höra av er till undertecknad – jag tror mej ha den måttsatta skissen kvar, sedan mitt egna byggande av bågen!?    

 

Nummer två i skala 1:144

Nummer två i skala 1:144

Töreboda-bågen var (för er som inte känner till den) en tidigare typ av klargörings-hangar i trä, med plåttak, vilka fanns i flertal och var utplacerade på strategiska platser runtom i Sverige – främst under beredskapsåren, men några även senare. Till dessa hörde avskilda raka vägsträckor åt vardera hållet, där flygplanen kunde landa, tankas och klargöras, för att sedan starta upp pånytt och lyfta från motsatta vägsträckan. Dessa  bågar tillverkades just i västgötska Töreboda – därav namnet – och tjänade ganska länge sitt syfte (också efter beredskapsåren). Dock idag har de tjänat ut, då våra moderna jetplan fordrar helt annan teknik och skydd, än dessa kan erbjuda – men några torde ännu finnas kvar såsom byggnadsminnen, om inte annat!?

 5b. Som 5a, fr. hö.

Så Du som gillar att dokumentera vårt svenska flygvapen från förr – 50-70-talen, t.ex. – och som gillar scratchbyg-gande, Dej kan och vill jag rekommendera att “testa” en Törebodabåge, i en för Dej lämplig skala, vare sig Du  föredrar papp eller plastark (s.k. plasticard), eller något annat “lämpligt” material!?  Har  j a g  lyckats, så gör även Du det;  fast bered Dej på en hel del eget tillverkande av delar, för några  f ä r d i g a  sådana finns inte, vad jag känner till!? Och är Du yngre, finns det säkert flera av oss äldre i föreningen, som kan tipsa och bistå vid behov!?

Så var inte rädd att fråga – välkommen in i “Töreboda-gänget”, om Du har funnit ovanstående vara intressant att pröva! Klarade  j a g  det, så gör Du, bara viljan finns!

Hälsar Gunnar Johannesson