Vår styrelse

Ordförande

Rickard Norman
tel: 0706-022 486
epost: styrelsen(at)ipmsgoteborg(punkt)se

Kassör/Medlemsservice

Bo Genvad
tel: 0706-770 840

Sekreterare/Webmaster

Timo Pohjola
tel: 0703-600 370

Ledamöter

William Chill
Bo-Lennart Ekström
Lennart Karlberg
Roland Söderström
P-O Västeräng
Christer Wetterling

Valberedning

styrelsen(at)ipmsgoteborg(punkt)se