Battlefield Summering 2018

Här är årets resultat för Battlefield.

CF – Civila Fordon
Placering, Byggare, Poäng
1 ,Sören Orsman, 85
2, Martin Pihl, 35
3, Stefan Svensson, 32

FS – Flyg större
Placering, Byggare, Poäng
1, Jan Sairanen, 61
2, Sören Orsman, 58
3, L-G Johansson, 43

FM – Flyg mindre
Placering, Byggare, Poäng
1, Ole Romin, 146
2, Sören Orsman, 61
3, Jan Forsgren, 20

MF – Militära fordon
Placering, Byggare, Poäng
1, Lars Brage, 63
2, Richard Jönsson, 48
3, Henrik Jönsson, 34

Ö – Övrigt
Placering Byggare Poäng
1, Lars Brage, 70
2, Sören Orsman, 62
3, Lennart Karlberg, 36

Totalt – Årets Modellbyggare
Placering, Byggare, Poäng
1, Sören Orsman, 286
2, Lars Brage, 175
3, Ole Romin, 146