IPMS GÖTEBORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

IPMS GÖTEBORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

IPMS Göteborg är en ideell förening för plastmodellbyggare i väst.

Under 2017 hade föreningen 86 (91 st 2017) modellbyggare som registrerat sin email varav
63 (62 st 2017) ) är betalande medlemmar i IPMS Sverige. Av medlemsavgiften på 100 kr får IPMS Göteborg 30 kr/medlem från IPMS Sverige.

Styrelsen har bestått av 7 personer och 3 styrelsemöten har avhållits under året.

Under året har föreningens hemsida förvaltats och utvecklats av Timo Pohjola med hjälp av Rickard Norman. Föreningen har även ett internetforum som Jan Sairanen har skött. Föreningens Instagram har förvaltats av Anders Wernberg, Facebook av Christer Andersson och Twitter av Timo Pohjola.

Stommen i föreningens verksamhet är de medlemsmöten som hålls cirka en gång per månad i Härlanda kyrkas församlingshem.

Under 2018 hölls tio månadsmöten med ca 30-50 deltagare vid varje möte. Varje månadsmöte har haft ett eget tema med föredrag eller förevisning (byggdemo).
Föredrag har hållits vid tre tillfällen. Jan Forsgren om Domare och bedömningar på modelltävlingar. Claes Sundin om Myter i Luftwaffe. Christer Olausson om Stridsvagnen 100 år.
Byggdemon avhölls vid två tillfällen. Platta eller diorama med Rickard Norman och trädtillverkning av Timo Pohjola. Figurer, modellering och målning med Timo Pohjola och Rickard Norman.
I samband med månadsmötena har vid 4 tillfällen hållits informella tävlingar med utställda modeller så kallade Battlefields där 25 (21 st 2017) byggare ställde ut 153 (113 st 2017) modeller. Sören Orsman samlade flest poäng i Battlefield under 2018.
Christer Andersson har arrangerat ett Speedbygge.  En Zlin från HobbyBoss i 1/72 skulle byggas ihop på bästa sätt inom 2 timmar. Vinnare 2018 blev Sofi från Skalahobby.
I juni avhölls en grillafton i samband med Plastkollo i Alingsås. Året avslutades med ett julmöte där caféansvariga Arne Kardbom, L-G Johansson, Peter Multing, Leif Carlsson och P-O Västeräng stod som värdar. Anders Wernberg bidrog med en svår tipspromenad och lotteri av modeller genomfördes av Rickard Norman. Diplom utdelades till vinnare i Battlefield och köket tackades med en blomma. Till årets medlem valdes Christer Andersson för sitt engagemang i Plastkollo, Speedbygge och Battlefield.

Föreningen har även marknadsfört plastmodellbyggandet och sin verksamhet genom att ställa ut modeller samt förevisa plastmodellbygge på följande arrangemang:

Aeroseums sport- påsk- och jullovs aktiviteter för skollediga (Ole Romin)
Mässan Modell och Hobby på Aeroseum, Säve (Romin, Pihl, Västeräng, Genvad)
Mariestad. IPSM Sveriges årsmöte och Modellhuset Lidens utställning (Forsgren, Wernberg, Brage, Caverö)
Modelltågmässa Göteborg (Wetterling, Brage, Pihl, Pohjola)
08-Open (Frumerie, Pohjola)
Tävlingen F10 Memorial i Ängelholm (Lars Brage, Christer Andersson, 2x Pihl)
Lingen, Tyskland (Brage, Genvad, Karlberg, Björn Svensson)
Art In Miniature (Eduardo Mitchell, Ole Romin)
Bygghelg på Flygvapenmuseum i Linköping (Erik Gustavsson, Pohjola, Forsgren)
C4 Open i Malmö (Christer Andersson, Timo Pohjola)
Scale Modelworld, Telford i England (Lars Brage, Karlberg)

 

På tisdagar har Ole Romin byggt ute på Aeroseum. Fokus har legat på att förevisa plastmodellbygge för besökarna. En del omändringar beträffande modeller och dioramor kommer att ske under 2019.

Tisdagen 17 april anordnades en belöningsaktivitet för alla funktionärer som hjälpte till med 2017 års Art In Miniature. Värd för träffen var Lennart Möller på Hisingen som tillsammans med sina medarbetare förevisade oss den fantastiska LMMJ tågbaneanläggning som de byggt under många års tid.

Under helgen 9-10 juni genomfördes en bygghelg med namnet ”Plastkollo” på Hjälmareds Folkhögskola utanför Alingsås. Arrangörer och deltagare var framförallt medlemmar från IPMS Göteborgs internetforum som igen passade på att träffas och bygga tillsammans.

Föreningen stod som värd för utställningen Art In Miniature den 1-2 september i Aktiviteten i Mölndal. Runt 51 (40 st 2017) modellbyggare ställde ut cirka 302 (205 för 2017) modeller. Föredrag hölls av Ulf Nylöf, SwAFHF ( Swedish Air Force Historic Flight) med fokus på J 29 Tunnan. Samt Christer Olausson om Stridsvagnen 100 år.