Battlefield Summering 2019

Totalt ställdes 135 modeller ut i årets Battlefield.

Klass,  Antal modeller
CF – Civila Fordon,  13
FS – Flyg större,  17
FM – Flyg mindre,  39
MF – Militära fordon,  36
Ö – Övrigt,  30
Totalt 135 modeller

 

Totalt – Årets Modellbyggare
Placering Byggare Poäng
1 Sören Orsman 325  – Årets modellbyggare för 5:e året i rad! Grattis Sören!
2 Rickard Norman 258
3 Ole Romin 165

Resultat i respektive klass.

CF – Civila Fordon
Placering Byggare Poäng
1 Sören Orsman 49
2 Stefan Svensson 40
3 Lars-Olof Gustafsson 36

FS – Flyg större
Placering Byggare Poäng
1 Rickard Norman 85
2 Sören Orsman 67
3 Jan Forsgren 20

FM – Flyg mindre
Placering Byggare Poäng
1 Bo-Lennart Ekström 91
2 Ole Romin 73
3 Sören Orsman 45

MF – Militära fordon
Placering Byggare Poäng
1 Rickard Norman 91
2 Richard Jönsson 70
3 Sören Orsman 45

Ö – Övrigt
Placering Byggare Poäng
1 Sören Orsman 106
2 Ole Romin 63
3 Lars Brage 57