Månadsmöten

Vi träffas i Härlanda församlingshem för att ha trevligt och utbyta erfarenheter med andra plastmodellbyggare.
Varje möte har ett eller flera teman som ett föredrag, visning av olika byggtekniker eller vår tävling Battlefield.
Normal sett träffas vi andra fredagen i månaden mellan kl 18:30-20:30.
Fika sker till ett pris av 40:- kronor och är vårt sätt att finansiera hyran av lokalen för våra träffar.

Karta