Battlefield 2023 – Teman

Temaklasserna för Battlefield 2023 (datumen är preliminära):

13/1: Battlefield 1: Frankrike

14/4: Battlefield 2: 80-tal

8/9: Battlefield 3: Grön

10/11: Battlefield 4: Djur