Battlefield 1 januari 2020

Resultat för Battlefield 1 som hölls den fredagen den 10:e januari.

Resultatet är väldigt försenat. Det tappades bort och har sedan återskapats med de gamla anmälningslapparna och röstsedlarna. Så vi hoppas att det stämmer någorlunda.

Civila Fordon

Plac Modell Tillverkare Skala Byggare
1. Ford Transit MM 66 Italeri/Scratch 1/24 Lars-Olof Gustavsson
2. Ford GT Tamiya 1/24 Sören Orsman
3. Yamaha Tamiya 1/12 Sören Orsman

Flyg Större

Plac Modell Tillverkare Skala Byggare
1. Ju87 B2 Stuka Hasegawa 1/48 Rickard Norman
2. J-26 Mustang Airfix 1/48 L-G Johansson
3. TBM-3 Avenger HobbyBoss 1/48 Sören Orsman

Flyg Mindre

Plac Modell Tillverkare Skala Byggare
1. Mirage F1 Special Hobby 1/72 Sören Orsman
2. Kawanishi type 97 Trumpeter 1/144 Sören Orsman
3. G 222 Panda Italeri 1/72 Eduardo Mitchell

Militära Fordon

Plac Modell Tillverkare Skala Byggare
1. Stug IV Tamiya 1/35 Mattias Caverö
2. T-80BV Dragon 1/35 Toni Bergfeldt
3. Czotg Lekki 7TP Mirage 1/72 Rickard Jönsson

Övrigt

Plac Modell Tillverkare Skala Byggare
1. Dark Elf on Daredragon Warhammer 1/? Sören Orsman
2. Mk 44 Ammoknight Hasegawa 1/20 Lennart Karlberg
3. Relic Pegasus 1/? Sören Orsman

Tema  ”50-tal”

Plac Modell Tillverkare Skala Byggare
1. Avro Shackelton MR1 Frog 1/72 Jan Forsgren
2. Vickers Valiant B2 Mach 2 1/72 Jan Forsgren
3. C-54

J29B Tunnan

Pershing

Heller
Hobbyboss

Tamiya

1/72

1/48

1/35

Eduardo Mitchell

Rickard Norman

L-G Johansson