Månadsmöte 3, 8 mars -19

På detta månadsmöte stod årsmötet på agendan. Vår eminentanta ordförande Rickard svingade klubban i form en airbrush så att mötet snabbt var avklarat. Styrelsen omvaldes i sin helhet och beviljades ansvarsfrihet. Inga motioner hade inkommit så det blev tid över till fika, mingel och kolla in modellerna på borden. Sören hade flera bilar med sig som glänste ikapp. Tyvärr var vår hovfotograf inte närvarande så inga bilder att visa här. Får bli bättring till nästa gång som är 12 april.

Timo