Nästa Månadsmöte

Fortfarande gäller rekommendationer om max 8 deltagare och att om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Även bland annat en avrådan från att arrangera, samt att man bör undvika att delta i exempelvis möten eller liknande socialt umgänge.

Vi avvaktar med månadsmöte tills vidare.

Styrelsen för IPMS Göteborg

epost: styrelsen(at)ipmsgoteborg(punkt)se