Nästa Månadsmöte

13 april 2018

På nästa månadsmöte är det föredrag: Myter i Luftwaffe – Clas Sundin

Plocka med dina nybyggda, halvbyggda, obyggda alster och allt annat du vill visa eller prata om som gäller modellbygge och glatt humör!

Välkomna!

Styrelsen för IPMS Göteborg