Nästa Månadsmöte

9 feb 2018

Föredrag:  Hur jobbar en domare? Vad tittar han på?

Jan Forsgren håller ett föredrag cirka kl 19:15-20:00 om hur en domarbedömning på en tävling går till. Senare under året kommer en domarkurs för intresserade att hållas.