Information nr 8 från IPMS Göteborg

Information nr 8 från IPMS Göteborg

Hej modellvänner,

Det var tyvärr ett tag sedan vi hördes av. Men så har vi ju heller inga lättnader i restriktionerna.
I dagsläget ser det inte ut som att vi kommer att kunna genomföra några träffar under våren. Vi får helt enkelt avvakta och se hur det går med restriktioner och vaccinationer. Så tills vidare inga träffar.

Vi har dock en del saker vi behöver informera om.

Årsmöte för 2020

Styrelsen har beslutat att genomföra årsmötet per capsulam. Det innebär att allt underlag och kallelser skrivs så som att årsmötet har genomförts och skickas ut till medlemmar (röstberättigade, erlagd medlemsavgift ger detta). Årsmötet är beslutat till att hållas den 31 maj, med kallelse 30 April.  Inkommer inga graverande synpunkter innan 10 juni kommer protokollet skickas ut till justeringsmännen för underskrift och protokollet kommer godkännas.

Medlemsavgifter, Påminnelse

Vi påminner i samband med detta om medlemsavgiften. Mindre än hälften av de vanliga medlemsavgifterna har tyvärr inkommit. Här på hemsidan finns en disa som visar hur man betalar medlemsavgiften till IPMS Göteborg och därmed även IPMS Sverige.
http://ipmsgoteborg.se/medlemsavgift-ipms-goteborg-och-ipms-sverige-2021/
Lägg gärna till namn och medlemsnummer, så blir kassören glad.

AIM 2021 och SM för 2020

Styrelsen har fattat beslut om att planera för att genomföra AIM 2021 4-5 september. Vi har även fått möjligheten att genomföra det uteblivna SM 2020 och kommer att göra detta i samband med AIM 2021. Det innebär att vi planera för detta och kommer att fatta ett beslut om det går att genomföra vecka 24-25. Då vet vi förhoppningsvis mer om hur läget ser ut inför hösten.

För att kunna genomföra AIM så kommer vi att behöva hjälp i form av funktionärer. Utan funktionärer blir det inget AIM. Kan ni redan nu bestämma er för att hjälpa till så anmäl er till styrelsen(at)ipmsgoeborg.se .

Discord
Roland Söderström i styrelsen har i privat regi satt upp en discord-server.
Detta för att man skall kunna chatta/skriva inlägg/videobygga/byggtjöta med IPMS folk när man vill. Detta forum är alltid öppet och man kan komma och gå som man vill.  Finns det ingen där så kan man alltid vänta och se om någon dyker upp. Några av oss har provat detta en tid och det fungerar väl.
Kanske det finns det fler intresserade där ute? 1 eller 20?  Testa gärna för att se hur det funkar.
Vi hoppas länken här talar om hur ni skall gå tillväga, man måste dock registrera sig på Discord.
https:(stoppa in backslash x2 (//) här)discord.gg/HY5Y2j4wrT

Appen finns för dom flesta plattformar:  Windows, MacOS, iPhone, Android

 

Vi kommer givetvis att hålla er uppdaterade om läget förändras, med förhoppning om att vi kan se fram emot att få träffas igen.

Limma väl och måla tunt och ta väl hand om er.
Hälsningar.

Styrelsen IMPS Göteborg