Information nr 6 från IPMS Göteborg – OBS! Möten inställda!

Hej modellvänner,

Tyvärr på ett återkommande tema, vi få ställa in julmötet med.

Idag har det kommit uppdaterade beslut från Folkhälsomyndigheten vad beträffar skärpta allmänna råd för Västra Götalandsregionen.

Där anges att om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Även bland annat en avrådan från att arrangera, samt att man bör undvika att delta i exempelvis möten eller liknande socialt umgänge.

Dessa råd som angetts tidigare har idag förlängts till 13 december.

Vi ser därför oss tvungna att ställa in nästa månadsmöte 8 december

8 Dec            Julmöte –  INSTÄLLT!

Hur det blir med möte i januari och möten under våren 2021, ber vi att få återkomma till.

 

Information om 08-OPEN 2021.
Citerat från IPMS Stockholm nyhetsbrev.

”Modellexpo 08-OPEN 2021

Styrelsen har följt rapporteringen om pandemin sen i mars och vi har analyserat situationen och trolig utveckling fram till april 2021. Tyvärr så ser det riktigt illa ut just nu och även om det kommer positiva signaler om vaccinutvecklingen så är sannolikheten för att få ha ett inomhusevenemang med > 500 personer i april som mycket låg.

Styrelsen beslutade därför enhälligt vid styrelsemötet 12 november att vi tyvärr måste ställa in Modellexpo 08-Open även 2021.

Det handlar inte bara om att vi måste följa regelverk utan en mycket viktig fråga är sannolikheten att få tillräckligt många funktionärer.”

 

I övrigt kommer vi fortlöpande att delge information som kommer styrelsen tillhanda.

Limma väl och ta hand om er.
Hälsningar.

Styrelsen IMPS Göteborg