Event 2021

MODELLBYGGARKALENDER         utg.2021-06-22     

Här en översikt av alla modellrelaterade träffar och möten.
IPMS Göteborgs månadsmöten hittar du under fliken månadsmöten.
Med reservation för eventuella fel. Kontrollera med arrangören innan du åker!

Just nu är ju läget svåröverblickbart.
Vi uppdaterar efterhand.

2021 MODELLBYGGARKALENDER

24-25 April  08-Open INSTÄLLT!

5-6 Juni       Euro Model Expo, Lingen, Tyskland  INSTÄLLT!

4-5 Sept     Art In Miniature, med SM i Mölndal  INSTÄLLT!

30-31 Okt   C4-Open, Malmö

13-14 Nov Scale ModelWorld, UK