Battlefield 2017.

Totalt ställdes 113 modeller ut i Battlefield under året! Mycket trevligt!