Välkommen till IPMS Göteborg!

Tyvärr är sidan hackad och vi försöker lösa problemen!

För tillfället får du information om oss och vår kommande tävling Art in miniature på följande länkar!

Art in miniature :
http://www.artgot.se/
Forum:
http://ipmsgoteborg.clubdiscussion.net/

Vi hoppas lösa hemsidan snart!